מכרז מס' 14/2022 - ביטוחי המועצה לשנת 2022
פרסום מכרז מס' 14/2022 

 

ביטוחי המועצה לשנת 2022  

   

 

 

עלות מכרז- 2,000 ₪  . 

 

 

ערבות בנקאית צמודה בלתי מותנית ע"ס 30,000 ₪ . 

 

מועד אחרון  להגשה יום חמישי 24.03.2022 בשעה 12:00 במזכירות המועצה . 

                                                                    

חומר המכרז ניתן להשיג  במחלקת גבייה במועצה . 

  

מס'  טלפון  04-6166815,   04-6166804 .  

  

  


    בכבוד רב 

 

                                                  יאסר ג'דבאן 

 

                                                  ראש המועצה 

نشر :