מכרז מס' 21/2022 מכרז תכנית מפורטת- איחוד וחלוקה- בישוב כסרא תכנון מתחמים בישוב כסרא 3, 4, 4.1, 4.2

פרסום מכרז מס' 21/2022 מכרז תכנית מפורטת- איחוד וחלוקה- בישוב כסרא תכנון מתחמים בישוב כסרא 3, 4, 4.1, 4.2 רשאים להשתתף מתכננים בעלי תואר שני בהנדסת ערים ורשומים במאגר התכנון של משרד הבינוי והשיכון עם כלל היועצים. עלות מכרז- 3000 ₪ כולל מע"מ. דיון הבהרות...

إقرأ المزيد

מכרז מס' 20/2022 מכרז תכנית מפורטת- איחוד וחלוקה- בישוב סמיע תכנון מתחמים בישוב סמיע 1B, 2B, D, E

פרסום מכרז מס' 20/2022 מכרז תכנית מפורטת- איחוד וחלוקה- בישוב סמיע תכנון מתחמים בישוב סמיע 1B, 2B, D, E רשאים להשתתף מתכננים בעלי תואר שני בהנדסת ערים ורשומים במאגר התכנון של משרד הבינוי והשיכון עם כלל היועצים. עלות מכרז- 2000 ₪ כולל מע"מ. ערבות בנקאית ע"ס 60,...

إقرأ المزيد

מכרז מס' 15/2022 – יועץ משפטי למועצה המקומית כסרא סמיע - הארכה

פרסום מכרז מס' 15/2022 – הארכה יועץ משפטי למועצה המקומית כסרא סמיע המועצה המקומית כסרא סמיע מזמינה בזאת הצעות לתפקיד יועץ משפטי חיצוני של המועצה , בהתאם לדרישות המפורטות במכרז ובחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 02/2014 (נוהל מינוי יועץ משפטי חיצוני קבוע לרשות המקומית ) . עוה"ד יספק למועצה...

إقرأ المزيد

מכרז מס' 21/2022 מכרז תכנית מפורטת - איחוד וחלוקה - בישוב כסרא תכנון מתחמים בישוב כסרא 3, 4, 4.1, 4.2

פרסום מכרז מס' 21/2022 מכרז תכנית מפורטת - איחוד וחלוקה - בישוב כסרא תכנון מתחמים בישוב כסרא 3, 4, 4.1, 4.2 רשאים להשתתף מתכננים בעלי תואר שני בהנדסת ערים ורשומים במאגר התכנון של משרד הבינוי והשיכון עם כלל היועצים. עלות מכרז- 3000 ₪ כולל מע"מ. דיון הבהרות טרום הגשה ביום א' 19 י...

إقرأ المزيد

מכרז מס' 20/2022 מכרז תכנית מפורטת- איחוד וחלוקה- בישוב סמיע תכנון מתחמים בישוב סמיע 1B, 2B, D, E

מועצה מקומית כסרא-סמיע פרסום מכרז מס' 20/2022 מכרז תכנית מפורטת- איחוד וחלוקה- בישוב סמיעתכנון מתחמים בישוב סמיע 1B, 2B, D, E רשאים להשתתף מתכננים בעלי תואר שני בהנדסת ערים ורשומים במאגר התכנון של משרד הבינוי והשיכון עם כלל היועצים. עלות מכרז- 2...

إقرأ المزيد

מכרז מס' 17/2022 אספקה וסריקה ארכיב רשותי דיגיטאלי – הארכה שלישית

פרסום מכרז מס' 17/2022 אספקה וסריקה ארכיב רשותי דיגיטאלי – הארכה שלישית רשאים להשתתף מציעים בעלי ניסיון מוכח בתחום הקמת ארכיב דיגיטלי . עלות מכרז- 1,500 ₪ . רשאי כל אחד מהמציעים לפנות למועצה, לידי מר שלמה בן חיים , בדוא"ל: shlomo@sbhsa.co.il שאלות הבהרה בכתב במסמךMS-Wor...

إقرأ المزيد

מכרז מס' 17/2022 - אספקה וסריקה ארכיב רשותי דיגיטאלי - הארכה

מועצה מקומית כסרא-סמיע פרסום מכרז מס' 17/2022 אספקה וסריקה ארכיב רשותי דיגיטאלי - הארכה רשאים להשתתף מציעים בעלי ניסיון מוכח בתחום הקמת ארכיב דיגיטלי . עלות מכרז- 1,500 ₪ . רשאי כל אחד מהמציעים לפנות למועצה, לידי מר שלמה בן חיים , בדוא"ל: shlomo@sbhsa.co.il ש...

إقرأ المزيد

מכרז מס' 17/2022 - אספקה וסריקה ארכיב רשותי דיגיטאלי - הארכה

מועצה מקומית כסרא-סמיע פרסום מכרז מס' 17/2022 אספקה וסריקה ארכיב רשותי דיגיטאלי - הארכה רשאים להשתתף מציעים בעלי ניסיון מוכח בתחום הקמת ארכיב דיגיטלי . עלות מכרז- 1,500 ₪ . רשאי כל אחד מהמציעים לפנות למועצה, לידי מר שלמה בן חיים , בדוא"ל: shlomo@sbhsa.co.il שאלו...

إقرأ المزيد

מכרז מס' 17/2022- אספקה וסריקה ארכיב רשותי דיגיטאלי

מועצה מקומית כסרא-סמיע פרסום מכרז מס' 17/2022 אספקה וסריקה ארכיב רשותי דיגיטאלי רשאים להשתתף מציעים בעלי ניסיון מוכח בתחום הקמת ארכיב דיגיטלי . עלות מכרז- 1,500 ₪ . 1. שאלות והבהרות עד יום רביעי 27.04.2022 בשעה 12:00 רשאי כל אחד מהמציעים לפנות &nb...

إقرأ المزيد

מכרז פומבי 11/2022- לניהול, להפעלה ולאחזקת התיכון השש שנתי רב תחומי אלוג'דאן כסרא-סמיע

מכרז פומבי מספר 11/2022 לניהול, להפעלה ולאחזקת התיכון השש שנתי רב תחומי אלוג'דאן כסרא-סמיע המועצה המקומית כסרא-סמיע מזמינה בזאת קבלת הצעות לניהול, להפעלה ולאחזקת תיכון שש שנתי רב-תחומי אלוג'דאן כסרא-סמיע, סמל מוסד 248336 במועצה המקומית כסרא-סמיע. את מסמכי המכרז הכוללים את חוזה ההתקשרות, ניתן לרכוש במחלקת...

إقرأ المزيد

مناقصه 12-2022 لائحة مزودين, مقاولين, مهندسين, مستشارين ومقدمي خدمات

                                                                                         المجلس المحلي كسرى- سميع                                                    مناقصه رقم  12/2022                                لائحة مزودين, مقاولين, مهندسين, مستشارين ومقدمي خدمات  يدعوالمجلس المحلي كسرى- سميع المزودين,المقاولين, المهندسين, المستشا...

إقرأ المزيد

מכרז מס' 10/2022 - בעניין מתן תמיכות

מכרז מס' 10/2022    בעניין מתן תמיכות    המועצה מודיעה כי בכוונתה לתת תמיכות בשנת התקציב 2022 וזאת בכפוף לאישור התקציב .   יודגש כי אין וודאות שייקבע תקציב לנושא התמיכה ואם כן מה שיעורו .  רשאים להגיש בקשות תמיכה , אגודות ספורט שבתחום הרשות .   בקשות יוגשו עד חמישי 03.03.2022 בשעה 12:00 .   טפסי בקשה ניתן להשיג במשרדי המועצה .                      ...

إقرأ المزيد

מכרז מס' 09/2022 - מיגון מחלקת רווחה (מקלט ציבורי)

פרסום מכרז מס' 09/2022  מיגון מחלקת רווחה (מקלט ציבורי)      רשאים להשתתף קבלנים רשומים סעיף ג 1 100 .  עלות מכרז- 2,000 ₪  .  סיור קבלנים ביום חמישי 24.02.2022 בשעה 10:00 ממשרד המהנדס בבניין המועצה .  סיור הקבלנים השתתפות חובה .  ערבות בנקאית ע"ס 30,000 ₪ עד יום  02.06.2022 .  מועד אחרון  להגשה יום חמישי 03.03.2022 בשעה 12:00 במזכירות המועצה .    ...

إقرأ المزيد

1 - 20 من أصل ( 140 ) سجلات