מכרז חיצוני 03/2021- מהנדס המועצה

מועצה מקומית כסרא-סמיע מכרז חיצוני 03/2021- מהנדס המועצה דרוש/ה: מהנדס/ת מועצה היקף משרה: 100% משרה. דירוג: בכירים - בהתאם לכללי משרד הפנים ובכפוף לאישורו תפקידים וסמכויות בכפוף להוראות כל דין: - אחריות על תכנון שטח השיפוט של הרשות. - אחריות על הפיקוח והרישוי וכן וידוא עמידה בהוראות, באישורים...

إقرأ المزيد

מכרז פומבי 01/2021- עו"ס מיצוי זכויות וקהילה - מרכז עוצמה

מועצה מקומית כסרא-סמיע פרסום מכרז פומבי  01/2021- עו"ס מיצוי זכויות וקהילה  - מרכז עוצמה                                     המועצה המקומית כסרא-סמיע מכריזה על  משרה פנויה לתפקיד עו"ס מיצוי זכויות וקהילה במרכז עוצמה  , שיעור המשרה –  50%  משרה .תיאור  המשרה :-      אחראי עם תחום מיצוי זכויות ברמה הפרטנית , קבוצתית וקהילתית .-      מיפוי השירותים הר...

إقرأ المزيد

מכרז פנימי 02/2021– עו"ס במחלקת רווחה

מועצה מקומית כסרא-סמיעפרסום מכרז פנימי 02/2021– כ"א המועצה המקומית כסרא-סמיע מודיעה על משרה פנויה לתפקיד עו"ס במחלקת רווחה,שיעור המשרה- 70% . דירוג ודרגה: דירוג עו"ס (י-ח) כפיפות: למנהל המחלקה. 1. תיאור התפקיד :- מטפלת בלקוחות במטרה לשפר תפקודם האישי , המשפחתי והחברתי , ע"י ייעוץ...

إقرأ المزيد

מכרז מס' 10/2021

פרסום מכרז מס' 10/2021 חידוש מבנים בי"ס אלבסמה רשאים להשתתף קבלנים רשומים סעיף קבלן רשום 100, 131 . עלות מכרז- 2000 ₪ . סיור קבלנים ביום חמישי 18.03.2021 בשעה 9:00 ממשרד המהנדס בבניין המועצה- חובה. ערבות בנקאית ע"ס 35,000 ₪ עד יום&nbs...

إقرأ المزيد

مناقصه 6-2021 - تقديم دعم

מועצה מקומית כסרא-סמיע מכרז מס' 06/2021   בעניין מתן תמיכות המועצה מודיעה כי בכוונתה לתת תמיכות בשנת התקציב 2021 וזאת בכפוף לאישור התקציב .  יודגש כי אין וודאות שייקבע תקציב לנושא התמיכה ואם כן מה שיעורו .  רשאים להגיש בקשות תמיכה , אגודות ספורט שבתחום הרשות .  בקשות יוגשו תוך 30 יום מיום הפרסום .  טפסי בקשה ניתן להש...

إقرأ المزيد

مناقصه 3-2021 لائحة مزودين, مقاولين, مهندسين, مستشارين ومقدمي خدمات

المجلس المحلي كسرى- سميعمناقصه رقم 03/2021لائحة مزودين, مقاولين, مهندسين, مستشارين ومقدمي خدمات يدعو المجلس المحلي كسرى- سميع المزودين,المقاولين, المهندسين, المستشارين ومقدمي الخدمات للتسجيل في سجل المجلس المحلي كسرى- سميع لسنة 2021 في المجالات الآتيه : رش وإباده , حداده , أعمال ألومنيوم , أجهزة تقنيه , مواد ومعدات ثقيلة, لوازم...

إقرأ المزيد

מכרז 22/2020 שיקום כבישים

מועצה מקומית כסרא  - סמיע  פרסום מכרז 22/2020 שיקום כבישים      רשאים להשתתף קבלנים רשומים סעיף 200 ג 1 .   מחיר המכרז 750 ₪ .    ערבות בנקאית ע"ס 57,000 ₪ תקפה עד 21/03/2021 .   סיור קבלנים חובה ביום רביעי 30/12/2020  בשעה 09:00 ממשרד המהנדס בבניין המועצה.   מועד אחרון  להגשה יום חמישי 07/01/2021  בשעה  14:00  במזכירות המועצה .                    ...

إقرأ المزيد

פרסום מכרז 21/2020 סלילת כבישים

פרסום מכרז 21/2020 - תיקון סלילת כבישים      רשאים להשתתף קבלנים רשומים סעיף 200 .   מחיר המכרז 2,000 ₪ .    ערבות בנקאית ע"ס 137,000 ₪ תקפה עד 02/03/2021 .   סיור קבלנים חובה ביום ראשון 13/12/2020  בשעה 10:00 ממשרד המהנדס בבניין המועצה.   מועד אחרון  להגשה יום ראשון 20/12/2020  בשעה  14:00  במזכירות המועצה .                                        ...

إقرأ المزيد

מכרז 20/2020 - איטום גגות מבני ציבור בכסרא סמיע

מועצה מקומית כסרא  - סמיע  פרסום מכרז 20/2020 - תיקון איטום גגות מבני ציבור בכסרא סמיע      רשאים להשתתף קבלנים רשומים סעיף 100 .   מחיר המכרז 2,000 ₪ .    ערבות בנקאית ע"ס 120,000 ₪ תקפה עד 02/03/2021 .   סיור קבלנים חובה  ביום ראשון 13/12/2020  בשעה 09:00 ממשרד המהנדס בבניין המועצה.   מועד אחרון  להגשה יום ראשון 20/12/2020  בשעה  14:00  במזכירות...

إقرأ المزيد

פרסום מכרז 19/2020 פינוי אשפה

פרסום מכרז  19/2020 פינוי אשפה      רשאים להשתתף קבלנים שיש להם ציוד וכלים מתאימים לעבודה נשוא המכרז .  מחיר המכרז 10,000 ₪ .    ערבות בנקאית ע"ס 80,000 ₪  תקפה עד 23/02/2021    .   סיור קבלנים חובה ביום  ראשון 06/12/2020  בשעה 10:00 ממחלקת תברואה בבניין המועצה .   מועד אחרון  להגשה  יום חמישי 10/12/2020  בשעה  14:00 במזכירות המועצה .             ...

إقرأ المزيد

מכרז 16/2020- ترميم بناية المجلس

פרסום מכרז מס'  16/2020  שיפוץ מבנה המועצה      רשאים להשתתף קבלנים רשומים סעיף קבלן רשום 100, 131 .  עלות מכרז- 500 ₪  .  סיור קבלנים ביום ראשון 25.10.2020 בשעה 9:00  ממשרד המהנדס בבניין המועצה.  ערבות בנקאית ע"ס 25,000 ₪ עד יום  23/01/2021.  מועד אחרון  להגשה יום חמישי 29.10.2020 בשעה 12:00 במזכירות המועצה .                                       ...

إقرأ المزيد

פרסום מכרז פומבי מס' 11/2020

מועצה מקומית כסרא-סמיע פרסום מכרז פומבי מס'  11/2020 הפעלת מעון יום      המועצה המקומית כסרא - סמיע מזמינה בזאת הצעות לניהול והפעלת מעון יום סמיע , כמפורט במסמכי המכרז . מחיר המכרז  :  1000 ₪ . ניתן לרכוש חוברת המכרז מהמועצה המקומית, החל מיום 07/09/2020 בשעות העבודה הרגילות במשרדי המועצה המקומית כסרא-סמיע בכפר כסרא. מועד אחרון להגשת מסמכי המכרז יום...

إقرأ المزيد

مناقصه 10-2020

מועצה מקומית כסרא-סמיע פרסום מכרז זוטא מס'  10/2020 הנגשה פיזית פרטנית      רשאים להשתתף קבלנים רשומים סעיף קבלן רשום סעיף 100. עלות מכרז- 500 ₪  סיור קבלנים ביום רביעי 19/08/2020 בשעה 9:00. ערבות בנקאית ע"ס 17,000 ₪ עד יום  16/11/2020. מועד אחרון  להגשה יום ראשון 23/08/2020 בשעה  14:00 במזכירות המועצה .                                             ...

إقرأ المزيد

1 - 20 من أصل ( 101 ) سجلات