מכרז מס' 03/2024 בעניין מתן תמיכות

מועצה מקומית כסרא-סמיע  מכרז מס' 03/2024  בעניין מתן תמיכות המועצה מודיעה כי בכוונתה לתת תמיכות בשנת התקציב 2024 וזאת בכפוף לאישור התקציב .  יודגש כי אין וודאות שייקבע תקציב לנושא התמיכה ואם כן מה שיעורו . רשאים להגיש בקשות תמיכה , אגודות ספורט שבתחום הרשות .  בקשות יוגשו עד שלישי 20.02.2024 בשעה 12:00 .  טפסי בקשה ניתן להשי...

شاهد المزيد

מכרז 02/2024 - הנגשת תחבורה ציבורית כסרא סמיע

מועצה מקומית כסרא-סמיע   פרסום מכרז מס' 02/2024   הנגשת תחבורה ציבורית בכסרא סמיע      רשאים להשתתף קבלנים רשומים סעיף ג' 1 200 .   עלות מכרז- 1,000 ₪  .   סיור קבלנים ביום חמישי 15.02.2024 בשעה 09:00 ממשרד המהנדס בבניין המועצה .   ערבות בנקאית ע"ס 25,000  ₪ עד יום  26.05.2024 .   מועד אחרון  להגשה יו...

شاهد المزيد

מכרז מס' 01/2024- שיקום כבישים ותשתיות נלוות

מועצה מקומית כסרא-סמיע   פרסום מכרז מס' 01/2024   שיקום כבישים ותשתיות נלוות      רשאים להשתתף קבלנים רשומים סעיף ג' 1 200 .   עלות מכרז- 1,500 ₪  .   סיור קבלנים ביום ראשון 14.01.2024 בשעה 09:00 ממשרד המהנדס בבניין המועצה .   ערבות בנקאית ע"ס 50,000 ₪ עד יום  18.04.2024 .   מועד אחרון  להגשה יום חמיש...

شاهد المزيد

1 - 20 من أصل ( 189 ) سجلات