מכרז 05/2021 הצטיידות מעון יום כסרא


מועצה מקומית כסרא  - סמיע 

 

פרסום מכרז 05/2021 

הצטיידות מעון יום כסרא  

 

   

רשאים להשתתף קבלנים בעלי ניסיון בביצוע העבודה ואספקת ציוד וריהוט נשוא המכרז .  

 

מחיר המכרז 1,500 ₪ . 

   

ערבות בנקאית ע"ס 56,000 ₪ תקפה עד 21.08.2021 . 

  

שאלות והבהרות עד יום חמישי 27.05.2021 בשעה 12:00 . 

  

מועד אחרון  להגשה יום חמישי 03.06.2021  בשעה  12:00  במזכירות המועצה . 

                                                                    

חומר המכרז ניתן להשיג במחלקת גבייה במועצה . 

  

מס'  טלפון  04-6166815,  04-6166804 .  

  

 

  

                                                                    בכבוד רב 

  

                                                                                                                    יאסר ג'דבאן 

  

                                                                                                        ראש המועצה המקומית  

       כסרא - סמיע  

 

نشر :