מכרז פנימי 02/2021– עו"ס במחלקת רווחה


מועצה מקומית כסרא-סמיע


פרסום מכרז פנימי 02/2021– כ"א

 

המועצה המקומית כסרא-סמיע מודיעה על משרה פנויה לתפקיד עו"ס במחלקת רווחה,

שיעור המשרה- 70% .

 

דירוג ודרגה: דירוג עו"ס (י-ח)

 

כפיפות: למנהל המחלקה.

 

1.   תיאור התפקיד :

-    מטפלת בלקוחות במטרה לשפר תפקודם האישי , המשפחתי והחברתי , ע"י ייעוץ , טיפול ישיר ועקיף והפנייה למוסדות ושירותים רלבנטיים, עפ"י השיטות והמיומנויות המקובלות במקצוע . פועלת בהתאם למדיניות משרד העבודה והרווחה והמחלקה לשירותים חברתיים .

-    מפתחת ומקיימת קשרים עם אנשים ומוסדות בקהילה למען קידום שירותי המחלקה וטיפול באוכלוסיות היעד של המוסדות האלה (שלוחה ) .

-    משפרת מצבן של אוכלוסיות שבטיפולה באמצעות הפעלת תכניות אישיות , משפחתיות , קבוצתיות וקהילתיות .

-    מקיימת מפגשים ושיחות עם הלקוחות לצורך איתור וטיפול .

-    מקיימת מפגשים ושיחות עם הלקוחות לצורך איתור וטיפול .

-    מקיימת קשר עם לקוחות במוסדות ועורך שם שם ביקורים לשם הבטחת המשכיות הטיפול .

-    נוקטת יוזמה לאיתור בעיות וצרכים חברתיים בקהילה ומציגם לפני הממונים עליו .

-    מפעילה , מדריכה ומנחה עובדים סמך- מקצועיים ומתנדבים (בתנאי שקיבלה הכשרה מתאימה לכך ) .

-    מבצעת את עבודתה לפי תכנית עבודה , מתחילה ומסיימת טיפולים בצורה מבוקרת .

-    מנהלת רישום ומעקב אחר התכניות הטיפוליות ומדווחת לממונים בכתב ובעל פה כנדרש .

-    משתתפת בוועדות , בדיונים , בהתאם להנחיות הממונים עליו .

 

 

2.   דרישות התפקיד : 

-  השכלה – תואר ראשון בעבודה סוציאלית ( B.A)

-  רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.

-  כישורים אישיים : יחסים בינאישיים , אמינות ומהימנות אישית , כושר התבטאות בכתב ובע"פ , כושר התמדה , ערנות ודריכות , כושר למידה .

 

 

מועד אחרון להגשה  :  יום חמישי 27/05/2021   בשעה   14:00

                                                                                                                                 בכבוד רב

 

                                                                                                            יאסר ג'דבאן

                                                                                                    ראש המועצה המקומית

       כסרא-סמיע

 

 

 

...
نشر :