מכרז מס' 10/2021


פרסום מכרז מס' 10/2021 

 

חידוש מבנים בי"ס אלבסמה  

   

 

רשאים להשתתף קבלנים רשומים סעיף קבלן רשום 100, 131 . 

 

עלות מכרז- 2000 ₪  . 

 

סיור קבלנים ביום חמישי 18.03.2021 בשעה 9:00  ממשרד המהנדס בבניין המועצה- חובה. 

 

ערבות בנקאית ע"ס 35,000 ₪ עד יום  06.06.2021 . 

 

מועד אחרון  להגשה יום חמישי 25.03.20211 בשעה 12:00 במזכירות המועצה . 

                                                                    

חומר המכרז ניתן להשיג  במחלקת גבייה במועצה . 

  

מס'  טלפון  04-6166815,   04-6166804 .  

  

  

                                                                      בכבוד רב 

 

                                                                                                                    יאסר ג'דבאן 

 

                                                                                                                   ראש המועצה 


نشر :