מכרז מס' 02/2023- ביצוע עבודות פיתוח כבישים 2023

פרסום מכרז מס' 02/2023 ביצוע עבודות פיתוח כבישים 2023 רשאים להשתתף קבלנים רשומים סעיף ג' 1 200 . עלות מכרז- 1,000 ₪ . סיור קבלנים ביום חמישי 02.02.2023 בשעה 09:00 ממשרד המהנדס בבניין המועצה . סיור הקבלנים השתתפות חובה . ערבות בנקאית ע"ס 50,000 ₪ עד יום ...

إقرأ المزيد

מכרז מס' 01/2023 בעניין מתן תמיכות

מועצה מקומית כסרא-סמיע מכרז מס' 01/2023 בעניין מתן תמיכות המועצה מודיעה כי בכוונתה לתת תמיכות בשנת התקציב 2023 וזאת בכפוף לאישור התקציב .יודגש כי אין וודאות שייקבע תקציב לנושא התמיכה ואם כן מה שיעורו .רשאים להגיש בקשות תמיכה , אגודות ספורט שבתחום הרשות .בקשות יוגשו עד שלישי 28.02.2023 בשעה 12:00 .טפסי בקשה ניתן להשיג במשרדי המועצה .&nbsp...

إقرأ المزيد

פרסום הליך קבלת הצעות מס' 01/22 - הארכה

פרסום הליך קבלת הצעות מס' 01/22  - הארכה הפעלת מועדון ופעילות פנאי לחרשים בכסרא סמיע      רשאים להשתתף יחיד / תאגיד רשום בעל ניסיון בהפעלת מסגרות פנאי לאוכלוסיות עם מוגבלויות ו/או בהפעלת מועדון לחולים כמפורט במסמכי ההליך .   מחיר מסמכי ההליך 500 ₪ .      מועד אחרון  להגשה יום חמישי 19/01/2023 בשעה  12:00  במזכירות המועצה .                          ...

إقرأ المزيد

1 - 5 من أصل ( 5 ) سجلات