מכרז מס' 16/2023 - הנגשה פיזית פרטנית בית ספר יסודי ח'רובית כסרא

מועצה מקומית כסרא-סמיע פרסום מכרז מס' 16/2023 הנגשה פיזית פרטנית בית ספר יסודי ח'רובית כסרא רשאים להשתתף קבלנים רשומים סעיף ג' 100 . עלות מכרז- 500 ₪ . סיור קבלנים ביום חמישי 20.07.2023 בשעה 09:00 ממשרד המהנדס בבניין המועצה . ערבות בנקאית ע"ס 15,000 ₪...

شاهد المزيد

מכרז מס' 13/2023 התקנת מזגנים באולם הספורט בסמיע

פרסום מכרז מס' 13/2023 התקנת מזגנים באולם הספורט בסמיע רשאים להשתתף קבלנים רשומים במיזוג אוויר סעיף 170 . עלות מכרז- 1,000 ₪ . סיור קבלנים ביום חמישי 08.06.2023 בשעה 10:00 ממשרד המהנדס בבניין המועצה . ערבות בנקאית ע"ס 25,000 ₪ עד יום 14.09.2023 ....

شاهد المزيد

מכרז מס' 12/2023 ביצוע עבודות פיתוח כבישים שלב ב'

מועצה מקומית כסרא-סמיע פרסום מכרז מס' 12/2023 ביצוע עבודות פיתוח כבישים שלב ב' רשאים להשתתף קבלנים רשומים סעיף ג' 1 200 . עלות מכרז- 1,500 ₪ . סיור קבלנים ביום חמישי 01.06.2023 בשעה 10:30 ממשרד המהנדס בבניין המועצה . ערבות בנקאית ע"ס 50...

شاهد المزيد

פרסום מכרז מס' 08/2023 צמצום התרבות חתולי רחוב - עיקור וסירוס חתולי רחוב

מועצה מקומית כסרא-סמיע פרסום מכרז מס' 08/2023 צמצום התרבות חתולי רחוב - עיקור וסירוס חתולי רחוב רשאים להשתתף רופאים וטרינרים בעלי רישיון לעסוק ברפואה וטרינרית . עלות מכרז- 500 ₪ . שאלות והבהרות : ד"ר ריאד בשארה 0524687665 riadbishara@hotmail.com . ...

شاهد المزيد

פרסום מכרז מס' 06/2023 – מרכז מחוננים אזורי גדול - הארכת מועד

מועצה מקומית כסרא-סמיע פרסום מכרז מס' 06/2023 – הארכת מועד מרכז מחוננים אזורי גדול רשאים להשתתף קבלנים רשומים סעיף ג 3 100 . עלות מכרז- 10,000 ₪ . סיור קבלנים ביום רביעי 19.04.2023 בשעה 10:00 ממשרד המהנדס בבניין המועצה . ערבות בנקאית ע"ס 50...

شاهد المزيد

מכרז 06/2023 מרכז מחוננים

מועצה מקומית כסרא-סמיע   פרסום מכרז מס' 06/2023   מרכז מחוננים אזורי גדול      רשאים להשתתף קבלנים רשומים סעיף ג 3 100 .   עלות מכרז- 15,000 ₪  .   סיור קבלנים ביום רביעי 22.03.2023 בשעה 11:00  ממשרד המהנדס בבניין המועצה .   סיור הקבלנים השתתפות חובה .   ערבות בנקאית ע"ס 500,000 ₪ עד יום  18.07.2023 ....

شاهد المزيد

פרסום מכרז מס' 05/2023 שילוט רחובות

מועצה מקומית כסרא-סמיע   פרסום מכרז מס' 05/2023   שילוט רחובות      רשאים להשתתף קבלנים רשומים סעיף ג' 1 200  .   עלות מכרז- 500 ₪  .   סיור קבלנים ביום חמישי 09.03.2023 בשעה 09:00 ממשרד המהנדס בבניין המועצה .   סיור הקבלנים השתתפות חובה .   ערבות בנקאית ע"ס 25,000 ₪ עד יום  15.06.2023 .   מועד...

شاهد المزيد

מכרז מס' 04/2023 - נגישות בית ספר יסודי אחווה סמיע

פרסום מכרז מס' 04/2023 נגישות בית ספר יסודי אחווה סמיע רשאים להשתתף קבלנים רשומים סעיף ג' 100 . עלות מכרז- 1,000 ₪ . סיור קבלנים ביום חמישי 23.02.2023 בשעה 09:00 ממשרד המהנדס בבניין המועצה . סיור הקבלנים השתתפות חובה . ערבות בנקאית ע"ס 20,000 ₪ עד...

شاهد المزيد

מכרז מס' 02/2023- ביצוע עבודות פיתוח כבישים 2023

פרסום מכרז מס' 02/2023 ביצוע עבודות פיתוח כבישים 2023 רשאים להשתתף קבלנים רשומים סעיף ג' 1 200 . עלות מכרז- 1,000 ₪ . סיור קבלנים ביום חמישי 02.02.2023 בשעה 09:00 ממשרד המהנדס בבניין המועצה . סיור הקבלנים השתתפות חובה . ערבות בנקאית ע"ס 50,000 ₪ עד יום ...

شاهد المزيد

מכרז מס' 01/2023 בעניין מתן תמיכות

מועצה מקומית כסרא-סמיע מכרז מס' 01/2023 בעניין מתן תמיכות המועצה מודיעה כי בכוונתה לתת תמיכות בשנת התקציב 2023 וזאת בכפוף לאישור התקציב .יודגש כי אין וודאות שייקבע תקציב לנושא התמיכה ואם כן מה שיעורו .רשאים להגיש בקשות תמיכה , אגודות ספורט שבתחום הרשות .בקשות יוגשו עד שלישי 28.02.2023 בשעה 12:00 .טפסי בקשה ניתן להשיג במשרדי המועצה .&nbsp...

شاهد المزيد

פרסום הליך קבלת הצעות מס' 01/22 - הארכה

פרסום הליך קבלת הצעות מס' 01/22  - הארכה הפעלת מועדון ופעילות פנאי לחרשים בכסרא סמיע      רשאים להשתתף יחיד / תאגיד רשום בעל ניסיון בהפעלת מסגרות פנאי לאוכלוסיות עם מוגבלויות ו/או בהפעלת מועדון לחולים כמפורט במסמכי ההליך .   מחיר מסמכי ההליך 500 ₪ .      מועד אחרון  להגשה יום חמישי 19/01/2023 בשעה  12:00  במזכירות המועצה .                          ...

شاهد المزيد

מכרז 1/22 הפעלת מועדון ופעילות פנאי לחרשים בכסרא סמיע

פרסום הליך קבלת הצעות מס' 01/22 הפעלת מועדון ופעילות פנאי לחרשים בכסרא סמיע רשאים להשתתף יחיד / תאגיד רשום בעל ניסיון בהפעלת מסגרות פנאי לאוכלוסיות עם מוגבלויות ו/או בהפעלת מועדון לחולים כמפורט במסמכי ההליך . מחיר מסמכי ההליך 500 ₪ . מועד אחרון להגשה יום&...

شاهد المزيد

21 - 40 من أصل ( 181 ) سجلات