מכרז מס' 20/2022 מכרז תכנית מפורטת- איחוד וחלוקה- בישוב סמיע תכנון מתחמים בישוב סמיע 1B, 2B, D, E


פרסום מכרז מס' 20/2022

 

מכרז תכנית מפורטת- איחוד וחלוקה- בישוב סמיע

תכנון מתחמים בישוב סמיע  1B, 2B, D, E

  

 

 

רשאים להשתתף מתכננים בעלי תואר שני בהנדסת ערים ורשומים במאגר התכנון של משרד הבינוי והשיכון עם כלל היועצים.

 

עלות מכרז- 2000 ₪ כולל מע"מ.

 

ערבות בנקאית ע"ס 60,000 ₪ כולל מע"מ מחשבונו של המציע בתוקף עד 16 אוקטובר 2022.

 

מועד אחרון  להגשה יום א' 17.07.2022 בשעה 12:00 במשרד מנכ"ל/גזבר המועצה .

                                                                  

חומר המכרז ניתן להשיג  במחלקת גבייה במועצה .

 

מס'  טלפון  04-6166815,   04-6166803 .

 

 

                                                                      בכבוד רב

                                                                                                                     יאסר ג'דבאן

                                                                                                                   ראש המועצה

 

 

 

نشر :