מכרז מס' 18/21 הנגשה פיזית פרטנית בי"ס ח'רובית


מועצה מקומית כסרא-סמיע 


פרסום מכרז מס' 18/2021 

 

הנגשה פיזית פרטנית בי"ס ח'רובית  

   

 

רשאים להשתתף קבלנים רשומים סעיף קבלן רשום ג-1 100 . 

 

עלות מכרז- 3000 ₪  . 

 

סיור קבלנים ביום חמישי 26.08.2021 בשעה 9:00  ממשרד המהנדס בבניין המועצה . 


סיור הקבלנים השתתפות חובה . 

 

ערבות בנקאית ע"ס 30,000 ₪ עד יום  02.12.2021 . 

 

מועד אחרון  להגשה יום חמישי 02.09.2021 בשעה 12:00 במזכירות המועצה . 

                                                                    

חומר המכרז ניתן להשיג  במחלקת גבייה במועצה . 

  

מס'  טלפון  04-6166815,   04-6166804 .  

  

  

                                                                      בכבוד רב 

 

                                                                                                                    יאסר ג'דבאן 

 

                                                                                                                   ראש המועצה 

 


نشر :