תבחינים להקצאת מקרקעין לצרכי ציבור


מועצה מקומית כסרא-סמיע

פרסום

תבחינים להקצאת מקרקעין לצרכי ציבור 
  

המועצה המקומית כסרא – סמיע מפרסמת בזאת תבחינים להקצאת מקרקעין לצרכי ציבור.

התבחינים אושרו במליאת המועצה מס' 04/23 מיום 20.09.2023 .

לעיון בתבחינים ניתן להיכנס לאתר המועצה  https://www.kisra-sumei.muni.il
 
 
בכבוד רב
יאסר ג'דבאן
ראש המועצה
نشر :