מכרז מס' 28/2023 - השלמת עבודות שצ"פ סמיע


מועצה מקומית כסרא-סמיע

 

פרסום מכרז מס' 28/2023

 

השלמת עבודות שצ"פ סמיע

  

 

רשאים להשתתף קבלנים רשומים סעיף ג' -2 ענף 100 ו/או ג' – 2 ענף 200 .

 

עלות מכרז- 1,500 ₪  .

 

סיור קבלנים ביום שלישי 21.11.2023 בשעה 09:00 ממשרד המהנדס בבניין המועצה .

 

ערבות בנקאית ע"ס 70,000 ₪ עד יום  29.02.2024 .

 

מועד אחרון  להגשה יום חמישי 30.11.2023 בשעה 12:00 במזכירות המועצה .

                                                                  

חומר המכרז ניתן להשיג  במחלקת גבייה במועצה .

 

מס'  טלפון  04-6166815,   04-6166804 .

 

 

                                                                      בכבוד רב

 

                                                                                                                    יאסר ג'דבאן

 

                                                                                                                    ראש המועצה

 

نشر :