מכרז מס' 01/2024- שיקום כבישים ותשתיות נלוות


מועצה מקומית כסרא-סמיע

 

פרסום מכרז מס' 01/2024

 

שיקום כבישים ותשתיות נלוות

  

 

רשאים להשתתף קבלנים רשומים סעיף ג' 1 200 .

 

עלות מכרז- 1,500 ₪  .

 

סיור קבלנים ביום ראשון 14.01.2024 בשעה 09:00 ממשרד המהנדס בבניין המועצה .

 

ערבות בנקאית ע"ס 50,000 ₪ עד יום  18.04.2024 .

 

מועד אחרון  להגשה יום חמישי 18.01.2024 בשעה 11:00 במזכירות המועצה .

                                                                  

חומר המכרז ניתן להשיג  במחלקת גבייה במועצה .

 

מס'  טלפון  04-6166815,   04-6166804 .

 

 

                                                                      בכבוד רב

 

                                                                                                                    יאסר ג'דבאן

 

                                                                                                                    ראש המועצה

 

نشر :