מכרז 02/2024 - הנגשת תחבורה ציבורית כסרא סמיע


מועצה מקומית כסרא-סמיע

 

פרסום מכרז מס' 02/2024

 

הנגשת תחבורה ציבורית בכסרא סמיע

  

 

רשאים להשתתף קבלנים רשומים סעיף ג' 1 200 .

 

עלות מכרז- 1,000 ₪  .

 

סיור קבלנים ביום חמישי 15.02.2024 בשעה 09:00 ממשרד המהנדס בבניין המועצה .

 

ערבות בנקאית ע"ס 25,000  ₪ עד יום  26.05.2024 .

 

מועד אחרון  להגשה יום ראשון 25.02.2024 בשעה 12:00 במזכירות המועצה .

                                                                  

חומר המכרז ניתן להשיג  במחלקת גבייה במועצה .

 

מס'  טלפון  04-6166815,   04-6166804 .

 

 

                                                                      בכבוד רב

 

                                                                                                                    יאסר ג'דבאן

 

                                                                                                                    ראש המועצה

 

 

نشر :