מכרז מס' 09/2022 - מיגון מחלקת רווחה (מקלט ציבורי)


פרסום מכרז מס' 09/2022 

 

מיגון מחלקת רווחה (מקלט ציבורי)  

   

 

רשאים להשתתף קבלנים רשומים סעיף ג 1 100 . 

 

עלות מכרז- 2,000 ₪  . 

 

סיור קבלנים ביום חמישי 24.02.2022 בשעה 10:00 ממשרד המהנדס בבניין המועצה . 

 

סיור הקבלנים השתתפות חובה . 

 

ערבות בנקאית ע"ס 30,000 ₪ עד יום  02.06.2022 . 

 

מועד אחרון  להגשה יום חמישי 03.03.2022 בשעה 12:00 במזכירות המועצה . 

                                                                    

חומר המכרז ניתן להשיג  במחלקת גבייה במועצה . 

  

מס'  טלפון  04-6166815,   04-6166804 .  

  

  

                                                                      בכבוד רב 

 

                                                                                                                    יאסר ג'דבאן 

 

                                                                                                                    ראש המועצה 

نشر :