מכרז מס' 13/2023 התקנת מזגנים באולם הספורט בסמיע


פרסום מכרז מס' 13/2023

 

התקנת מזגנים באולם הספורט בסמיע  

  

 

רשאים להשתתף קבלנים רשומים במיזוג אוויר סעיף 170 .

 

עלות מכרז- 1,000 ₪  .

 

סיור קבלנים ביום חמישי 08.06.2023 בשעה 10:00 ממשרד המהנדס בבניין המועצה .

 

ערבות בנקאית ע"ס 25,000 ₪ עד יום  14.09.2023 .

 

מועד אחרון  להגשה יום חמישי 15.06.2023 בשעה 12:00 במזכירות המועצה .

                                                                  

חומר המכרז ניתן להשיג  במחלקת גבייה במועצה .

 

מס'  טלפון  04-6166815,   04-6166804 .

 

 

                                                                      בכבוד רב

                                                                                                                    יאסר ג'דבאן

                                                                                                                    ראש המועצה
نشر :