מכרז מס' 17/2023 - שיקום כבישים


פרסום מכרז מס' 17/2023

 

שיקום כבישים

  

 

רשאים להשתתף קבלנים רשומים סעיף ג' 1 200  .

 

עלות מכרז- 1,500 ₪  .

 

סיור קבלנים ביום חמישי 27.07.2023 בשעה 09:00 ממשרד המהנדס בבניין המועצה .

 

ערבות בנקאית ע"ס 90,000 ₪ עד יום  02.11.2023 .

 

מועד אחרון  להגשה יום חמישי 03.08.2023 בשעה 12:00 במזכירות המועצה .

                                                                  

חומר המכרז ניתן להשיג  במחלקת גבייה במועצה .

 

מס'  טלפון  04-6166815,   04-6166804 .

 

 

                                                                      בכבוד רב

 

                                                                                                                    יאסר ג'דבאן

 

                                                                                                                    ראש המועצה

 

 

نشر :