מכרז 21/2023 דרכים חקלאיות


פרסום מכרז  21/2023

דרכים חקלאיות  

 

 

רשאים להשתתף קבלנים רשומים סעיף 200 .

 

מחיר המכרז 1,000 ₪ .

  

ערבות בנקאית ע"ס 25,000 ₪  תקפה עד 16.11.2023    .

 

סיור קבלנים  ביום  חמישי 10.08.2023  בשעה 09:00  ממשרד המהנדס בבניין המועצה .

 

מועד אחרון  להגשה  יום חמישי 17.08.2023  בשעה  12:00 במזכירות המועצה .

                                                                  

חומר המכרז ניתן להשיג  במחלקת גבייה במועצה .

 

מס'  טלפון  04-6166815,   04-6166804 .

 

 

                                                                    בכבוד רב

 

 

                                                                                                                   יאסר ג'דבאן

 

                                                                                                      ראש המועצה המקומית

       כסרא - סמיע 

نشر :