מכרז מס' 22/2023 נגישות ראייה בית ספר מקיף


פרסום מכרז מס' 22/2023

 

נגישות ראייה בית ספר מקיף  

  

 

רשאים להשתתף קבלנים רשומים סעיף ג' 100 .

 

עלות מכרז- 500 ₪  .

 

סיור קבלנים ביום חמישי 10.08.2023 בשעה 10:00 ממשרד המהנדס בבניין המועצה .

 

ערבות בנקאית ע"ס 8,500 ₪ עד יום  16.11.2023 .

 

מועד אחרון  להגשה יום חמישי 17.08.2023 בשעה 12:00 במזכירות המועצה .

                                                                  

חומר המכרז ניתן להשיג  במחלקת גבייה במועצה .

 

מס'  טלפון  04-6166815,   04-6166804 .

 

 

                                                                      בכבוד רב

 

                                                                                                                    יאסר ג'דבאן

 

                                                                                                                    ראש המועצה

 

نشر :