מכרז פומבי מס' 2-2021 - הפעלת מעון יום


מועצה מקומית כסרא-סמיע 


פרסום מכרז פומבי מס'  02/2021 

 

הפעלת מעון יום    

  

  

 

המועצה המקומית כסרא - סמיע מזמינה בזאת הצעות לניהול והפעלת מעון יום כסרא , כמפורט במסמכי המכרז . 

 

מחיר המכרז  :  1000 ₪ . 

 

ניתן לרכוש חוברת המכרז מהמועצה המקומית, החל מיום  ראשון 10/01/2021 בשעות העבודה הרגילות במשרדי המועצה המקומית כסרא- סמיע בכפר כסרא . 

 

מועד אחרון להגשת מסמכי המכרז יום חמישי 21/01/2021 בשעה  12:00  אצל מזכיר/ גזבר המועצה בבניין המועצה. 

 

 

לקבלת פרטים נוספים ניתן להתקשר למס' טלפון  04-6166804 , 04-6166902. 

 

 

  

  

                                                                                  בכבוד רב 

                                                                                                                    יאסר ג'דבאן 

                                                                                                                   ראש המועצה 

 

 

  
אזור קבצים מצורפים
نشر :