מכרז חיצוני 03/2021- מהנדס המועצה


מועצה מקומית כסרא-סמיע

 

מכרז חיצוני  03/2021- מהנדס המועצה 

דרוש/ה:  מהנדס/ת מועצה

היקף משרה: 100% משרה.

דירוג: בכירים - בהתאם לכללי משרד הפנים ובכפוף לאישורו

תפקידים וסמכויות בכפוף להוראות כל דין:

- אחריות על תכנון שטח השיפוט של הרשות.

- אחריות על הפיקוח והרישוי וכן וידוא עמידה בהוראות, באישורים, בתקנות ובתקנים הנדרשים לבניה.

- אחריות על תכנון, בנייה, שיפוץ ותחזוקה של מבנה הציבור והתשתיות  העירוניות.

- אחריות על ניהול פרויקטים הנדסיים של בניה ופיתוח תשתיות בשטח השיפוט של הרשות.

- כל נושא אחר שבאחריות מהנדס רשות מקומית בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (מהנדס רשות מקומית), תשנ"ב-1991.

 

תחומי האחריות במסגרת התפקידים והסמכויות יכללו בין היתר

- ניהול אגף ההנדסה.
- הכנת פרוגראמות ותכניות אב בתחומים שונים.

- פיקוח בניה, איתור מבנים מסוכנים וטיפול בהם.

- פיתוח תשתיות, לרבות: תחבורה, תאורה, גנים ציבוריים, תיאום תשתיות מים וביוב.

- הכנת מכרזים ופיקוח על תהליכי התקשרות עם ספקים וקבלנים בתחומי האחריות השונים.

- הכנת חוות דעת ויעוץ לראש הרשות בכל הנושאים הקשורים בתכנון ,בניה ותשתיות.

- תרגום המדיניות ארוכת הטווח של ראש הרשות לתכנית עבודה שנתית ורב שנתית.

 

תנאי סף:

1.         מהנדס רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים לפי חוק המהנדסים והאדריכלים לפי חוק תשי"ח- 1958.

2.         רישיון מהנדס בענף הנדסה אזרחית.

3.         בעל/ת ניסיון של 3 שנים לפחות בתחום העיסוק של המשרה.

4.         בעל/ת ניסיון בניהול צוות עובדים טכני ומנהלי.

5.         לא הורשע/ה בעבירה שבנסיבות העניין יש עמה קלון.

6.         בעל רישיון נהיגה בתוקף.

7.         מגורים בסביבה הקרובה – יתרון.

דרישות התפקיד:

·      נכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות.

·      ניסיון בניהול תקציבים.

·      שליטה בתכנת אופיס ובעבודה עם מחשב.

·      ייצוג הרשות בפורומים מקצועיים.

·      רישיון נהיגה בתוקף ונכונות לנסיעות בתפקיד.

 

כישורים אישיים:

·      אמינות ומהימנות.

·      חריצות, התמדה ומחויבות גבוהה.

·      יכולת גבוהה בניהול עובדים והנעתם.

·      יכולת חשיבה אסטרטגית.

·      יכולת הבעה גבוהה בכתב ובעל פה.

 

להגשת המועמדות יש לצרף המסמכים הבאים:

1.         טופס פרטי מועמד.

2.         קורות חיים.

3.         תעודות המעידות על השכלה/ רישיון וכל מה שרלוונטי למשרה.

4.         המלצות.

  את הבקשה, בצירוף המסמכים הנדרשים כאמור, יש לשלוח במייל לכתובת:

Kissra_samea@iula.org.il

 

מועד אחרון להגשת מועמדות:   יום ד' 30/06/2021  בשעה 14:00

 רק פניות מתאימות תענינה. 

·      בקשות שתשלחנה ללא המסמכים הנדרשים כאמור לעיל, לא תובאנה לדיון בפני וועדת המכרזים.

·      המועצה שומרת לעצמה את הזכות לשלוח את מי מהמועמדים למבחנים חיצוניים.

·      המועצה אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי והיא שומרת על זכותה להפסיק בכל עת את הליכיו של מכרז זה , זאת בכל שלב משלביו.

                                                                                                             

   בכבוד רב 

יאסר ג'דבאן 

ראש מ.מ  כסרא סמיע 

     

 

 

                                                                                                                                    
نشر :