מכרז 06/2023 מרכז מחוננים

מועצה מקומית כסרא-סמיע   פרסום מכרז מס' 06/2023   מרכז מחוננים אזורי גדול      רשאים להשתתף קבלנים רשומים סעיף ג 3 100 .   עלות מכרז- 15,000 ₪  .   סיור קבלנים ביום רביעי 22.03.2023 בשעה 11:00  ממשרד המהנדס בבניין המועצה .   סיור הקבלנים השתתפות חובה .   ערבות בנקאית ע"ס 500,000 ₪ עד יום  18.07.2023 ....

إقرأ المزيد

פרסום מכרז מס' 05/2023 שילוט רחובות

מועצה מקומית כסרא-סמיע   פרסום מכרז מס' 05/2023   שילוט רחובות      רשאים להשתתף קבלנים רשומים סעיף ג' 1 200  .   עלות מכרז- 500 ₪  .   סיור קבלנים ביום חמישי 09.03.2023 בשעה 09:00 ממשרד המהנדס בבניין המועצה .   סיור הקבלנים השתתפות חובה .   ערבות בנקאית ע"ס 25,000 ₪ עד יום  15.06.2023 .   מועד...

إقرأ المزيد

מכרז מס' 04/2023 - נגישות בית ספר יסודי אחווה סמיע

פרסום מכרז מס' 04/2023 נגישות בית ספר יסודי אחווה סמיע רשאים להשתתף קבלנים רשומים סעיף ג' 100 . עלות מכרז- 1,000 ₪ . סיור קבלנים ביום חמישי 23.02.2023 בשעה 09:00 ממשרד המהנדס בבניין המועצה . סיור הקבלנים השתתפות חובה . ערבות בנקאית ע"ס 20,000 ₪ עד...

إقرأ المزيد

מכרז מס' 02/2023- ביצוע עבודות פיתוח כבישים 2023

פרסום מכרז מס' 02/2023 ביצוע עבודות פיתוח כבישים 2023 רשאים להשתתף קבלנים רשומים סעיף ג' 1 200 . עלות מכרז- 1,000 ₪ . סיור קבלנים ביום חמישי 02.02.2023 בשעה 09:00 ממשרד המהנדס בבניין המועצה . סיור הקבלנים השתתפות חובה . ערבות בנקאית ע"ס 50,000 ₪ עד יום ...

إقرأ المزيد

מכרז מס' 01/2023 בעניין מתן תמיכות

מועצה מקומית כסרא-סמיע מכרז מס' 01/2023 בעניין מתן תמיכות המועצה מודיעה כי בכוונתה לתת תמיכות בשנת התקציב 2023 וזאת בכפוף לאישור התקציב .יודגש כי אין וודאות שייקבע תקציב לנושא התמיכה ואם כן מה שיעורו .רשאים להגיש בקשות תמיכה , אגודות ספורט שבתחום הרשות .בקשות יוגשו עד שלישי 28.02.2023 בשעה 12:00 .טפסי בקשה ניתן להשיג במשרדי המועצה .&nbsp...

إقرأ المزيد

פרסום הליך קבלת הצעות מס' 01/22 - הארכה

פרסום הליך קבלת הצעות מס' 01/22  - הארכה הפעלת מועדון ופעילות פנאי לחרשים בכסרא סמיע      רשאים להשתתף יחיד / תאגיד רשום בעל ניסיון בהפעלת מסגרות פנאי לאוכלוסיות עם מוגבלויות ו/או בהפעלת מועדון לחולים כמפורט במסמכי ההליך .   מחיר מסמכי ההליך 500 ₪ .      מועד אחרון  להגשה יום חמישי 19/01/2023 בשעה  12:00  במזכירות המועצה .                          ...

إقرأ المزيد

מכרז 1/22 הפעלת מועדון ופעילות פנאי לחרשים בכסרא סמיע

פרסום הליך קבלת הצעות מס' 01/22 הפעלת מועדון ופעילות פנאי לחרשים בכסרא סמיע רשאים להשתתף יחיד / תאגיד רשום בעל ניסיון בהפעלת מסגרות פנאי לאוכלוסיות עם מוגבלויות ו/או בהפעלת מועדון לחולים כמפורט במסמכי ההליך . מחיר מסמכי ההליך 500 ₪ . מועד אחרון להגשה יום&...

إقرأ المزيد

מכרז מס' 21/2022 מכרז תכנית מפורטת- איחוד וחלוקה- בישוב כסרא תכנון מתחמים בישוב כסרא 3, 4, 4.1, 4.2

פרסום מכרז מס' 21/2022 מכרז תכנית מפורטת- איחוד וחלוקה- בישוב כסרא תכנון מתחמים בישוב כסרא 3, 4, 4.1, 4.2 רשאים להשתתף מתכננים בעלי תואר שני בהנדסת ערים ורשומים במאגר התכנון של משרד הבינוי והשיכון עם כלל היועצים. עלות מכרז- 3000 ₪ כולל מע"מ. דיון הבהרות...

إقرأ المزيد

מכרז מס' 20/2022 מכרז תכנית מפורטת- איחוד וחלוקה- בישוב סמיע תכנון מתחמים בישוב סמיע 1B, 2B, D, E

פרסום מכרז מס' 20/2022 מכרז תכנית מפורטת- איחוד וחלוקה- בישוב סמיע תכנון מתחמים בישוב סמיע 1B, 2B, D, E רשאים להשתתף מתכננים בעלי תואר שני בהנדסת ערים ורשומים במאגר התכנון של משרד הבינוי והשיכון עם כלל היועצים. עלות מכרז- 2000 ₪ כולל מע"מ. ערבות בנקאית ע"ס 60,...

إقرأ المزيد

מכרז מס' 15/2022 – יועץ משפטי למועצה המקומית כסרא סמיע - הארכה

פרסום מכרז מס' 15/2022 – הארכה יועץ משפטי למועצה המקומית כסרא סמיע המועצה המקומית כסרא סמיע מזמינה בזאת הצעות לתפקיד יועץ משפטי חיצוני של המועצה , בהתאם לדרישות המפורטות במכרז ובחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 02/2014 (נוהל מינוי יועץ משפטי חיצוני קבוע לרשות המקומית ) . עוה"ד יספק למועצה...

إقرأ المزيد

מכרז מס' 21/2022 מכרז תכנית מפורטת - איחוד וחלוקה - בישוב כסרא תכנון מתחמים בישוב כסרא 3, 4, 4.1, 4.2

פרסום מכרז מס' 21/2022 מכרז תכנית מפורטת - איחוד וחלוקה - בישוב כסרא תכנון מתחמים בישוב כסרא 3, 4, 4.1, 4.2 רשאים להשתתף מתכננים בעלי תואר שני בהנדסת ערים ורשומים במאגר התכנון של משרד הבינוי והשיכון עם כלל היועצים. עלות מכרז- 3000 ₪ כולל מע"מ. דיון הבהרות טרום הגשה ביום א' 19 י...

إقرأ المزيد

מכרז מס' 20/2022 מכרז תכנית מפורטת- איחוד וחלוקה- בישוב סמיע תכנון מתחמים בישוב סמיע 1B, 2B, D, E

מועצה מקומית כסרא-סמיע פרסום מכרז מס' 20/2022 מכרז תכנית מפורטת- איחוד וחלוקה- בישוב סמיעתכנון מתחמים בישוב סמיע 1B, 2B, D, E רשאים להשתתף מתכננים בעלי תואר שני בהנדסת ערים ורשומים במאגר התכנון של משרד הבינוי והשיכון עם כלל היועצים. עלות מכרז- 2...

إقرأ المزيد

1 - 20 من أصل ( 153 ) سجلات